A construción primitiva da Torre de Xiá ou de San Paio de Narla, seguramente, data do século XII ou XIII, malia que os primeiros documentos que fan referencia a ela son do XIV. A Revolta dos Irmandiños provocou grandes estragos na torre, pois no séc. XVI Vasco das Seixas encomenda […]

Museo Fortaleza de San Paio de Narla


En outubro de 1969, a Deputación de Lugo acorda crear o Museo Provincial do Mar, en San Cibrao (Cervo), tomando como base a colección de D. Francisco Rivera Casás, que exerceu a súa profesión de mestre nesta localidade da Mariña Lucense desde 1934 ata 1982, combinando esta actividade na escola […]

Museo Provincial do MarAs orixes deste pazo están ligadas á liñaxe dos Garza, no século XIV, e a súa posesión mantívose en mans dos seus descendentes directos ata a súa derradeira propietaria, D.ª María de la Paz Taboada de Andrés y Zúñiga, quen, en 1998, o doou á Deputación de Lugo, institución que […]

Pazo de Tor


1
Co fin de reunir e protexer os bens do patrimonio cultural lucense, en 1932, a Deputación de Lugo acorda crear o Museo Provincial de Lugo, vontade que se materializa, dous anos máis tarde, coa apertura no Pazo de San Marcos (baixo a dirección de D. Luis López Martí) de varias […]

Museo Provincial de Lugo