Nos


Espacio Rojo

É unha asociación sen ánimo de lucro, que naceu en 2004 para promover, divulgar e fomentar a cultura e a arte na sociedade, facendo disto unha experiencia cotiá, participativa e educativa.

A Miña Primeira Película

A Miña Primeira Película na Rede Museística 2014

Entendemos a arte como unha parte esencial do ser humano que fomenta o desenvolvemento e crecemento persoal, emocional, sensorial e de expresión, para o que levamos a cabo un labor de investigación na ensino da arte na que a creatividade se ensine desde o xogo, a experimentación, a contorna e a interacción con outras artes.

Anima iTablet na Rede Museística

Anima iTablet na Rede Museística 2015

Apoiamos a creación artística en todas as súas facetas, xerando espazos de reflexión, debate e encontro de persoas relacionadas co ámbito cultural e impulsamos proxectos de participación que fomenten a interculturalidad, a integración e a sensibilización social, achegando a arte e a cultura, co obxectivo de mellorar e construír unha sociedade mellor.

Mais información na web de Espacio Rojo sobre os nosos Valores, Misión e Visión

Mais información sobre o nosos Equipo

Anima iTablet na Rede Museística

Anima iTablet na Rede Museística 2015

Mais información na web de Espacio Rojo

 

Espacio Rojo está inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións
con el nº. 172043.